Tôi có cần xét nghiệm máu để biết bện viêm đa khớp không? Tôi bị đa các khớp đang định khám bác sĩ.
Trả lời:

Để chuẩn đoán viêm đa khớp dạng thấp, các bác sĩ sẽ cho người bệnh làm hai nhóm xét nghiệm. Nhóm thứ nhất để chứng minh bệnh nhân có tình trạng viêm bao gồm tốc độ máu lắng và CRP. Thông thường ở bệnh nhân viêm đa khớp dạng thấp các chỉ số này sẽ tăng rất cao. Nhóm xét nghiệm thứ hai để chẩn đoán bệnh, bao gồm yếu tố thấp RF và anti-CCP. Xét nghiệm dương tính cộng thêm với tình trạng lâm sàng sẽ giúp chẩn đoán xác định bệnh viêm đa khớp dạng thấp. Nên bạn không cần phải xét nghiệm thêm loại nào nữa.

Chúc bạn sức khỏe

Chuyên viên cơ xương khớp