Viêm khớp dạng thấp vốn được cho là căn bệnh của người già, căn bệnh của phụ nữ... vì có tới trên 80% bệnh nhân viêm khớp dạng thấp nằm trong nhóm này. Tuy nhiên, trên thực tế căn bệnh viêm khớp dạng thấp lại là bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi.