Các yếu tố nguy cơ liên quan đến gen chịu trách nhiệm cho hơn hai phần ba các yếu tố nguy cơ gây bệnh viêm khớp dạng thấp. Vậy bệnh viêm khớp dạng thấp có tính di truyền không? Hãy cùng lắng nghe phân tích của chuyên gia Trần Quang Đạt trong nội dung video