Nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm thì tràn dịch khớp gối có thể dẫn tới các biến chứng nguy hiểm. Vậy trường hợp người bị tràn dịch khớp gối, chọc hút dịch nhiều lần không đỡ có dùng sản phẩm thảo dược Hoàng Thấp Linh để cải thiện được không?