Đau nhức, cứng khớp gối gây cảm giác khó chịu, giảm khả vận động của các khớp, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Nếu không được khắc phục hoặc cải thiện đúng cách, sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. Vậy cần phải làm gì khi bị đau nhức, cứng khớp gối?