Viêm khớp dạng thấp gây ra những biến chứng nguy hiểm cho người mắc, 10-15% số đó có thể bị tàn phế, không thể tự sinh hoạt mà phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác. Vậy người bị viêm đa khớp dạng thấp biến chứng vào thận, biến dạng khớp cần phải làm gì?