Cho đến nay, y học vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân gây viêm khớp dạng thấp. Chỉ có thể xác định rằng, viêm khớp dạng thấp là bệnh tự miễn và xảy ra bệnh có thể do một số yếu tố. Hãy lắng nghe tư vấn của chuyên gia Nguyễn Thị Thanh Bình trong video trên!